Atribuții și responsabilități:

 • scrie cărți, articole, eseuri, cronici, recenzii, programe de sală, bookleturi etc. despre muzică, cu precădere despre muzica savantă apuseană („clasică”);
 • analizează lucrări muzicale;
 • colectează, arhivează și sistematizează date privitoare la muzică;
 • organizează conferințe și simpozioane științifice;
 • poate reconstitui muzici ieșite din practică și realiza ediții pentru piese în notații mai puțin explicite decât notația pe portativ contemporană (din Evul Mediu, Renaștere etc.);
 • poate organiza concerte, audiții comentate, ateliere de muzică, conferințe pentru publicul larg;
 • poate oferi consultanță producătorilor de film artistic și teatru privind muzica din diverse locuri și perioade istorice;
 • poate realiza sau colabora la realizarea de filme documentare despre muzică sau muzicieni.

Cerințe pentru exercitarea ocupației:

 • auz muzical și memorie muzicală dezvoltate;
 • o foarte bună stăpânire a notației muzicale;
 • cunoștințe temeinice de teoria muzicii, istoria muzicii, stilistică și estetică;
 • deprinderea de a realiza analize muzicale pentru diferite genuri, din variate perioade istorice;
 • cunoștințe generale de istorie, istoria artei, filozofie;
 • o foarte bună stăpânire a limbii române (sau a unei alte limbi, după caz).

Cum mă pot pregăti pentru a practica această ocupație?

Detalii suplimentare:

Muzicologia este o știință umanistă constituită către sfârșitul secolului al XIX-lea. Interesul filozofic și tehnic pentru muzică este însă mult mai vechi: grecii antici – Pitagora, Platon, Aristoxenos etc. – au cercetat raporturile dintre înălțimile sunetelor și au speculat asupra felului în care aceste raporturi se regăsesc între distanțele dintre planete ori influențează starea psihică a oamenilor. Astfel de preocupări filozofice, dar și pragmatice – care consemnează norme de compoziție, de folosire a notației muzicale sau de interpretare – s-au întâlnit apoi constant de-a lungul timpului, nu doar în Europa, ci și în China, India și lumea musulmană.

Muzicologia modernă se împarte în două direcții majore: muzicologie istorică și muzicologie sistematică, cea din urmă studiind teoria muzicii, tehnicile de compoziție și analiza muzicală. Muzicologia cuprinde și o serie de specializări aparte, ca de pildă: cogniție muzicală, estetica muzicală, studiul muzicii pop, teoria interpretării, pedagogia muzicală, lexicografia, paleografia muzicală, iconografia muzicală sau socio-muzicologia.

În România, bazele muzicologiei au fost puse în perioada interbelică, prin eforturile lui Constantin Brăiloiu, George Breazul, Ioan D. Petrescu și Dimitrie Cuclin (cei din urmă, în domeniul muzicologiei bizantine, respectiv al esteticii). Muzicologia s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului XX, fiind stimulată și de crearea secțiilor speciale la conservatoarele din București, Cluj-Napoca și Iași. Comunismul a făcut dificilă cercetarea muzicii în conexiune cu regimul politic și ideologiile, așa că muzicologia a preferat să se concentreze înainte de 1989 asupra analizelor muzicale – motiv pentru care importante realizări muzicologice aparțin unor compozitori de seamă precum Pascal Bentoiu, Ștefan Niculescu, Aurel Stroe, Anatol Vieru și Wilhelm Georg Berger. Între muzicologii ne-compozitori (sau a căror activitate componistică a fost secundară) se numără Clemansa Liliana Firca, Gheorghe Firca, Ferenc László, Victor Giuleanu, Octavian Lazăr Cosma, Grigore Constantinescu, Alexandru Leahu, Elena Zottoviceanu, iar în vremurile mai noi, Valentina Sandu-Dediu, Laura Vasiliu, Gabriel Banciu, Antigona Rădulescu, Nicolae Gheorghiță, Olguța Lupu, Florinela Popa, Irina Boga și Bianca Țiplea-Temeș.

Activitățile pe care le desfășoară un muzicolog sunt variate. Între acestea, se numără: citirea unei partituri și analiza ei muzicală; colectarea de informații istorice, din biblioteci și arhive, privind parcursul profesional al unui compozitor sau interpret ori viața muzicală dintr-o anumită regiune (concerte, instituții de învățământ muzical, cronici muzicale în ziare și reviste ș.a.); audiția unor concerte sau a unor înregistrări de arhivă; compararea mai multor ediții sau manuscrise în care figurează aceeași piesă sau idei muzicale asemănătoare; documentarea privind curentele culturale din epoca în care au fost compuse lucrările cercetate; sinteza tuturor informațiilor acumulate, aranjarea lor și redarea într-o formă accesibilă cititorului sau ascultătorului. În cazul domeniilor specializate, muzicologul desfășoară și activități particulare, împrumutate uneori din disciplinele apropiate: paleografii fac analize codicologice, descriind scrisul, hârtia, cerneala și legătura manuscrisului și încercând să determine epoca și locul în care a fost scris codicele și cine a fost copistul; iconografii examinează ilustrațiile muzicale din manuscrise, din tablouri sau din picturi murale pentru a culege informații privind instrumentele folosite în epocă, modul de acționare al acestora, dimensiunea ansamblurilor instrumentale sau condiția socială a celor care cântau la respectivele instrumente; specialiștii în cogniție muzicală urmăresc răspunsurile electrice ale creierului la anumite muzici ascultate și folosesc computerul pentru modelările matematice ale fenomenului; socio-muzicologii analizează date economice și sociale și folosesc metode sociologice.

Testimonial

VALENTINA SANDU-DEDIU a absolvit în 1990 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, secţia muzicologie și este cadru didactic în UNMB din 1993. S-a perfecţionat în Austria cu o bursă a Fundaţiei Alban Berg (1991), în Germania la Wissenschaftskolleg zu Berlin (2000), în România datorită celor două burse de la New Europe College (în 1996-97 şi în 2008). A obţinut titlul de doctor în muzică în 1995. Din 2014 este Rector al Institutului de Studii Avansate New Europe College
Laureată cu Premiul Academiei Române (1997), Premii ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1998, 2010, 2014, 2017, 2020), ale Fundaţiei Ernst von Siemens, München (1998, 2000, 2004), Sandu-Dediu a fost distinsă în 2008 cu Premiul Academiei de Ştiinţe Berlin-Brandenburg, acordat de Peregrinus-Stiftung
A publicat studii și articole în România, Polonia, Serbia, Ungaria, Germania, SUA, Marea Britanie, Franța, și a realizat serii de emisiuni la Radio România Muzical. De asemenea, semnează volume de muzicologie apărute la Editura Muzicală, Editura Didactică şi Pedagogică, Humanitas – Bucureşti şi la PFAU – Saarbrücken, cu accent pus pe muzica românească postbelică, pe stilistică și retorică muzicală. În 2010 a fondat revista de muzicologie a UNMB, Musicology Today
În calitate de pianistă, a înregistrat CD-uri împreună cu Ray Jackendoff (Albany-Boston), cu Dan Dediu şi Ionuţ Ştefănescu (Cavalli Records şi Neos), cu Aurelian-Octav Popa, Irina Mureșanu (Metier – SUA), Diana Moș.