Atribuții și responsabilități:

  • concepe și realizează rubrici de actualitate muzicală, precum: interviuri, comentarii, corespondențe și reportaje în direct/înregistrate de la evenimente etc., toate având specific muzical; 
  • se documentează cu privire la evenimentul muzical/muzicianul despre care/cu care urmează să realizeze reportajul/interviul;
  • în anumite cazuri, contactează muzicienii-protagoniști, stabilește de comun acord modul și locul de desfășurare al reportajului/interviului muzical;
  • concepe formatul reportajului;
  • concepe întrebările/comentariile pe care urmează să le utilizeze în cadrul unui reportaj/interviu;
  • utilizează aparatură electronică specifică;
  • desfășoară activitate de teren pentru a surprinde și relata evenimentele în desfășurare (târguri de carte muzicală/instrumente, simpozioane de muzicologie, festivaluri muzicale etc.).

Cerințe pentru exercitarea ocupației:

  • cunoştinţe temeinice de teoria muzicii (scris-citit muzical); 
  • cunoştinţe solide de istoria muzicii, estetică şi stilistică muzicală; 
  • cunoștințe de jurnalism muzical, acumulate în cadrul specializărilor universitare din domeniul muzică, prin discipline specifice.

Cum mă pot pregăti pentru a practica această ocupație?

Detalii suplimentare:

Reporterul muzical este muzicianul cu studii muzicale de nivel universitar care realizează reportaje, interviuri, comentarii, rubrici de specialitate muzicală, transmisiuni în direct/din studio, contribuind astfel la îmbogățirea bazei de date muzicale a sistemului de producție.

Originea ocupației este legată organic de domeniul muzical și s-a născut datorită dezvoltării mass-media. Informarea și materialele ce reies din activitatea de reporter acoperă nume mari de interpreţi, manifestări de amploare, înregistrări de ultimă oră sau din arhivă, oferind informaţii despre cele mai importante evenimente muzicale din ţară şi de peste hotare, în transmisiuni directe de pretutindeni. 

Dacă ar fi să facem apel doar la o succintă amintire a câtorva date corespunzătoare muncii de teren specifice îndatoririlor reporterului muzical, ne putem aminti transmisiunile directe de la Teatrul Metropolitan din New York, serile de operă cu deschiderea stagiunii la Teatrul Scala din Milano, nenumăratele transmisiuni directe din Festivalul Internațional George Enescu (peste 59 de concerte la fiecare ediție, peste 10.000 de minute consacrate reflectării acestui eveniment), prima transmisiune directă audio-video pe site-ul RRM, selecţia naţională pentru Concursul New Talent girat de Uniunea Europeană de Radio, sau reflectarea edițiilor deja devenite emblematice ale Festivalului RADIRO. Reporterul surprinde latura activă a meseriei de jurnalism muzical, prezența sa având scopul de a descrie fidel etapele unui eveniment în desfășurare prin apelul la interviuri, opinii, comentarii, preluate atât de la protagoniști, cât și de la publicul spectator.

O condiție de bază pentru eficacitatea surprinderii acestor evenimente este lucrul cu persoane profesioniste, această calitate venind ca o consecință a studiilor universitare de specialitate. De altfel, studiile universitare în domeniul muzică reprezintă cerința de bază pentru angajarea ca reporter în cadrul Radio România Muzical. Pregătirea specifică  a reporterului muzical îi permite să vehiculeze corect informațiile teoretice și să fie capabil să dezvolte conversații și dialoguri cu personalități ale vieții muzicale românești și de peste hotare. De asemenea, reporterul muzical trebuie să fie capabil să recunoască repertoriul de concert și să îl comenteze, să cunoască terminologia și semnificația denumirilor specifice (diverse lucrări, genuri și forme muzicale, caracteristici ale acestora, particularități stilistice, de interpretare, de instrumentație, de orchestrație etc.), și să poată elabora scurte comentarii cu caracter muzicologic.

Testimonial