Despre

CariereMuzicale.ro este locul unde puteți afla mai multe despre traseele profesionale din domeniul muzical, corelate cu piața muncii


Ce înseamnă să fii muzician?

Muzicienii au o personalitate deosebită. Sunt creativi, sensibili, expresivi, cu simț artistic dezvoltat.

Pentru a avea o carieră muzicală de succes într-un domeniu competitiv, este esențială o pregătire profesională temeinică.

Pe parcursul acestei pregătiri, muzicienii acumulează numeroase cunoștințe și abilități, prin care își dezvoltă și își perfecționează aptitudinile înnăscute.


Povestea acestui proiect

Proiectul de actualizare a ocupațiilor din domeniul muzical și de corelare a acestora cu piața muncii și, implicit, cu oferta educațională, proiect inițiat și desfășurat de Universitatea Națională de Muzică din București, a demarat în anul 2015. Atunci am constatat că ocupația de compozitor, existentă din timpuri imemoriale, nu era inclusă în registrul ocupațiilor din România. Într-o situație similară era și ocupația de muzicolog, existentă de mai bine de un secol. Deși programele universitare de Compoziție muzicală sau Muzicologie aveau o tradiție de multe decenii, deși Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor urma să celebreze în 2020 un secol de existență, noile reglementări nu mai permiteau consemnarea în documentele de studii a unei ocupații neînregistrate oficial. Se crease o disonanță între realitate (a fi compozitor sau muzicolog) și lipsa înregistrării oficiale a respectivei ocupații.

În acel moment, ne-am propus să întreprindem toate demersurile necesare pentru a actualiza registrele oficiale și a le armoniza cu realitatea. În fond, armonizarea, inclusiv prin rezolvarea disonanțelor, constituie o abilitate specifică muzicienilor. Cum era și firesc, am început cu aprobarea ocupațiilor de compozitor și muzicolog. Deși nu a fost deloc ușor, am reușit să finalizăm cu succes acest prim demers. Apoi am constatat că există mult mai multe ocupații pe care muzicienii le practică, dar care nu sunt incluse în registrul oficial. Aprobarea de către Ministerul Muncii a fiecărei ocupații a presupus realizarea de către UNMB, sub îndrumarea și consilierea experților din cadrul ministerului, a unei documentații complexe, în cadrul căreia au fost consultați numeroși specialiști și angajatori atât din sectorul de stat, cât și din cel privat.

Am înțeles încă o dată că normalitatea nu e un dat, ci se câștigă. La capătul a șapte ani de eforturi susținute, avem imensa satisfacție de a constata că demersurile noastre nu au fost în zadar. Universitatea Națională de Muzică din București a obținut recunoașterea oficială, prin includerea în „C.O.R.-ul” ocupațiilor – Clasificarea Ocupațiilor din România – a nu mai puțin de 24 de ocupații practicate de muzicieni. Acestora li se adaugă încă două ocupații, mutate din altă categorie sau redenumite, pentru a fi în acord cu evoluția tehnologică (pentru că știm cu toții cât e de important acordul în muzică). Sunt ocupații care, fiind aprobate oficial, pot fi consemnate în documentele de studii sau în contractele de muncă, și care reflectă cu adevărat activitatea și abilitățile respectivei persoane.

Desigur, muzica fiind un domeniu foarte dinamic, noi ocupații sunt în curs de apariție, unele deja au apărut. Dar în prezent, datorită eforturilor depuse de UNMB, concordanța dintre piața muncii și ocupațiile înscrise în registrele oficiale a crescut considerabil. 

Prin intermediul acestui site, vă oferim un ghid pentru orientarea în carieră și pentru o mai bună integrare pe piața muncii. Vă invităm să aflați ce atribuții și responsabilități sunt definitorii pentru fiecare ocupație, cum vă puteți pregăti și ce trebuie să știți pentru a putea exercita o anumită ocupație. În același timp, invităm publicul larg să descopere universul muzicienilor, să afle cât de diverse și de interesante sunt ocupațiile pe care aceștia le pot practica.

Prof. univ. dr. Olguța Lupu

Echipa

Proiectul Cariere Muzicale are la bază o amplă și detaliată documentare, realizată de o echipă de specialiști din cadrul Universității Naționale de Muzică din București:

  • prof. univ. dr. Olguța Lupu (coordonator)
  • conf. univ. dr. Costin Moisil
  • conf. univ. dr. Irina Boga
  • cerc. șt. II dr. Cătălin Crețu
  • lect. univ. dr. Mihai Murariu
  • lect. univ. dr. Aurel Muraru
  • asist. cerc. dr. Cătălin Cernătescu

Pentru a avea o carieră muzicală de succes într-un domeniu competitiv, este esențială o pregătire profesională temeinică.