Ocupații

Universitatea Națională de Muzică din București este permanent preocupată să asigure absolvenților săi accesul la rute profesionale cât mai diverse, adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.

În România, ocupațiile recunoscute la nivel național sunt înscrise într-un registru oficial, denumit „Clasificarea Ocupațiilor din România” (C.O.R.).

Universitatea Națională de Muzică din București este permanent preocupată să asigure absolvenților săi accesul la rute profesionale cât mai diverse, adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.

În acest context, UNMB a întreprins în perioada 2016-2022 demersurile necesare pentru includerea în registrul național a 24 de ocupații specifice muzicienilor.

Pe lângă ocupațiile incluse în categoria Muzicieni, cântăreți și compozitori (grupa de bază 2652 din C.O.R.), muzicienii au opțiunea de a urma și rute interdisciplinare care conduc la practicarea unor ocupații aparținând altor categorii profesionale, precum cea de profesor, pentru care pregătirea muzicală este esențială.