Piața muncii

Muzicienii au multiple posibilități de a-și desfășura activitatea, în funcție de pregătirea dobândită și de preferințele proprii.

Integrarea pe piața muncii în domeniul muzical se poate realiza prin:

I. Angajarea cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată sau nedeterminată, cu specificarea ocupației practicate (vezi Lista C.O.R. ocupații muzicale)

 • în instituții de concert/spectacol/de cultură (filarmonici, opere, teatre, case de cultură, orchestre, coruri, ansambluri muzicale diverse etc.); 
 • în instituții de învățământ (școli, licee, universități etc.);
 • în instituții de presă (radio, TV, diverse publicații, site-uri culturale etc.);
 • în instituții de cult (psalți, membri în corurile de strană etc.);
 • în cadrul unor societăți comerciale, asociații, fundații, uniuni profesionale etc. 

II. Desfășurarea de activități autonome diverse, în baza unor contracte reglementate de Codul civil, în temeiul unor legi precum Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe sau Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în ipostaze diferite, ca de pildă:

 • ca persoană fizică (cu contract civil);
 • ca entitate juridică (de exemplu: Persoană Fizică Autorizată – PFA, Societate cu Răspundere Limitată – SRL, Întreprindere Individuală – II);
 • în cadrul unor organizații nonguvernamentale (asociații, fundații, uniuni profesionale precum UCMR, UCIMR, UNIMIR etc.).

Se recomandă și în acest caz precizarea ocupației practicate.

Activitățile muzicale desfășurate autonom pot fi derulate în domeniul:

 • creativ (creație/interpretare muzicală, cercetare muzicală etc.);
 • cultural-proiectiv (proiecte educaționale/culturale, jurnalism muzical, organizare festivaluri și evenimente muzicale, curatoriat în domeniul muzical, management muzical etc.);
 • comercial-lucrativ (producție și editare muzicală, înregistrări, sonorizări, reclame, jingle-uri, construcție și întreținere instrumente muzicale etc.).