Atribuții și responsabilități:

 • transcrie (adesea din manuscris) diverse lucrări muzicale, de obicei în vederea tipăririi, utilizând semnele grafice muzicale: portativ, note, valori de note, chei, alterații, diverse alte semne; 
 • așază în pagină lucrarea muzicală transcrisă, în așa fel încât să poată fi utilizată cu ușurință de către interpreți;
 • în cazul partiturilor vocale, inserează textul aferent;
 • extrage din partitura generală știmele pentru fiecare dintre membrii ansamblului respectiv;
 • observă și semnalează eventuale erori în manuscris/ediția anterioară;
 • decide varianta corectă în cazul în care notația în manuscris nu este clară;
 • utilizează programe de scriere muzicală computerizată.

Cerințe pentru exercitarea ocupației:

 • cunoașterea temeinică a tuturor semnelor grafice utilizate în scrierea muzicală și a efectului lor sonor; 
 • cunoașterea transpoziției și a instrumentelor transpozitorii; 
 • cunoștințe solide de teoria muzicii și un auz interior bine format (pentru a putea identifica eventualele erori); 
 • cunoștințe solide privind diferitele stiluri muzicale, pentru a putea aprecia acuratețea notației în partitură sau a decide varianta corectă;
 • cunoașterea temeinică a unor programe de scriere muzicală computerizată.

Cum mă pot pregăti pentru a practica această ocupație?

Detalii suplimentare:

Tehnoredactorul de partituri este ipostaza modernă a copistului de note muzicale – o ocupație foarte veche în domeniul muzical. În ultimele decenii, evoluția tehnologică a inclus apariția unor programe de scriere muzicală computerizată, ceea ce a impus schimbarea denumirii ocupației, pentru a reprezenta mai bine competențele actuale. Având în vedere nivelul ridicat al competențelor necesare și complexitatea atribuțiilor, scrierea partiturilor muzicale a fost considerată o artă. Lucrări de referință, precum The Art of Music Copying: The Preparation of Music for Performance de Clinton Roemer, oferă informații detaliate celor interesați de practicarea acestei profesii. Tehnoredactorul de partituri poate fi specializat într-un anumit domeniu muzical: muzică vocal-simfonică/camerală, muzică ușoară/pop, muzică corală, muzică pentru fanfară etc.

Testimoniale