Atribuții și responsabilități:

 • se ocupă, după caz, de redactarea emisiunilor muzicale, respectiv a volumelor de teoria muzicii, de muzicologie, a biografiilor de compozitori ori interpreți, sau a partiturilor;
 • investighează surse documentare muzicale complexe în vederea finalizării proiectelor editoriale muzicale; 
 • organizează şi susţine lansări ale produselor editoriale muzicale; 
 • redactează comunicatele de presă şi alte materiale de presă, prezentări, articole pentru website, newsletter, broşuri etc. privind produsele editoriale muzicale; 
 • realizează şi/sau prezintă emisiuni, programe muzicale, respectiv materiale de specialitate (volume, partituri) etc.;
 • redactorul de carte muzicală/partitură realizează operaţiuni redacţionale complexe: editare, redactare, corectură produse editoriale muzicale; 
 • redactorul de carte redactează textele însoţitoare ale produsului editorial muzical (sumar, descriere, booklet); 
 • redactorul de carte muzicală poate oferi autorului o viziune nouă și îmbunătățită asupra unor aspecte de conținut; 
 • redactorul de emisiuni muzicale radio/TV analizează și caută subiecte de interes, după care își procură materialele informative și elaborează textul emisiunii sau stabilește traiectoria ciclului de emisiuni pe care îl propune redacției; 
 • redactorul de emisiuni muzicale radio/TV cercetează sistematic arhivele specific muzicale (scrise şi sonore) în vederea elaborării proiectelor editoriale muzicale;

Cerințe pentru exercitarea ocupației:

 • cunoştinţe temeinice de teoria muzicii (scris-citit muzical), istoria muzicii, estetică şi stilistică muzicală; 
 • să poată aprecia cu exigență o înregistrare muzicală/un produs editorial muzical; 
 • să repereze calitățile și deficiențele unei înregistrări/unui produs editorial muzical din punct de vedere artistic/științific și tehnic, deopotrivă; 
 • să aibă cunoștințe de jurnalism muzical, acumulate în cadrul specializărilor universitare din domeniul muzică, prin discipline specifice;

Cum mă pot pregăti pentru a practica această ocupație?

Detalii suplimentare:

Originea ocupației este legată organic de domeniul muzical și s-a născut datorită dezvoltării și perpetuării mass-media, dar și a editurilor de carte și partituri muzicale. Odată cu intrarea în funcțiune a instituțiilor de radiodifuziune (1928) și televiziune (31 decembrie 1956) s-a creat necesitatea unor meserii specifice orientate exclusiv pe domeniul muzical care să deservească atât emisiunile și transmisiunile de gen, cât și realizarea unei baze de date consistente și mereu optimizate. Un bun exemplu îl regăsim în posturile Radio România Muzical și Radio România Cultural. De pildă, Radio România Muzical creează și transmite un gen variat de emisiuni, fiind dedicat exclusiv muzicii clasice şi de jazz. Sunt promovate genurile simfonic, cameral, operă, operetă, muzică corală, folclor, jazz sau muzică de film, prin implicarea exclusivă a absolvenților de studii superioare muzicale. Numeroși absolvenți ai UNMB activează la Radio România Cultural unde grila de programe cuprinde emisiuni cu specific muzical precum Discuri de cinci stele, RRC clasic, Musical sau Stagiunea muzicală radio. Această calitate este necesară și în cazul editurilor muzicale care valorifică producțiile de text sau partitură reprezentând cercetarea sau compozițiile muzicienilor români sau de peste hotare. 

Conform analizei întreprinse pe teren, în instituții precum Radio România Muzical, Editura Universității de Muzică din București, Editura Muzicală, Editura Radio etc. s-a evidențiat faptul că pentru ocuparea unui post de redactor cu atribuții în domeniul muzical condiția principală privind studiile este calitatea de absolvent al unui program de studii universitare din domeniul muzical, competențele necesare presupunând stăpânirea scris-cititului muzical la un nivel superior, cunoașterea aprofundată a istoriei muzicii, a formelor și genurilor muzicale, a tehnicilor de scriitură muzicală (armonie, polifonie, orchestrație), a tehnicilor de analiză muzicală, capacitatea de a citi partituri muzicale complexe etc.  

Numeroși absolvenți ai programelor universitare din domeniul Muzică activează în prezent în cadrul unor instituții de Radio, TV sau al unor edituri de profil. S-a creat astfel un fond de emisiuni de tradiție care însumează evenimente sau profiluri marcante de muzicieni români și străini și care reflectă cu acuitate viața muzicală autohtonă și internațională. Transmisiunile directe de la Teatrul „Metropolitan” din New York, serile de operă cu deschiderea stagiunii la Teatrul Scala din Milano, emisiunile dedicate Festivalului Internațional „George Enescu”, redactarea de materiale de specialitate și respectarea normelor impuse de principiul proprietății intelectuale și al protecției datelor impun un regim strict de verificare a informației și de asumare a elementelor de conținut vehiculate.

Testimoniale

CECILIA BENEDICTA PAVEL a studiat pianul la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti din București (2001-2013), iar ulterior a absolvit muzicologia la Universitatea Națională de Muzică București (2019), la clasa prof.univ.dr.dr.h.c. Valentina Sandu-Dediu. În ultimii ani, a susținut prezentări în cadrul conferințelor National Discourse on Music in Central and Eastern Europe (late 19th c. – 2000) (2021), International Musicological Society Conference (2019), Muzicile Puterii. Muzică și muzicieni în regimurile totalitare din Europa secolului al XX-lea, CIMRO days și Musicologia Mirabilis (2018), precum și la simpozioanele din Festivalul Chei (2014, 2018, 2019). A obținut numeroase premii la concursuri de muzicologie, de pian și de teoria muzicii și a publicat articole în revistele Musicology Today, Musicology Papers, Actualitatea muzicală, Acord.
În ultimii ani, a desfășurat o activitate intensă de cercetare a arhivelor de la Internationales Musikinstitut Darmstadt, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Filarmonica George Enescu din București, Universitatea Națională de Muzică București, Studioul Cinematografic SAHIA-FILM, Arhivele Naționale ale României. În prezent, își desfășoară activitatea de cercetare ca doctorand, sub îndrumarea prof.univ.dr.dr.h.c. Valentina Sandu-Dediu, proiectul tezei vizând muzica românească din secolul XX. Din anul 2018, este redactor la Editura UNMB și membru al redacției revistei Musicology Today.