Atribuții și responsabilități:

 • alcătuieşte evidenţa şi fişierul materialelor muzicale din fondul documentar;
 • sistematizează fişierele muzicale pe tematici; 
 • răspunde de organizarea şi evidenţa materialelor muzicale în vederea unei operative identificări tematice;
 • selectează din presă informaţii relevante și necesare pentru alcătuirea diferitelor materiale publicistice în domeniul muzical; 
 • răspunde pentru gestiunea materialelor muzicale aflate în inventar;
 • prospectează piaţa de carte de specialitate, românească şi internaţională, şi întocmeşte propuneri de achiziţii; 
 • asigură formarea bazei informatice de date a unei Secţii de Documentare Muzicală;
 • ordonează în cardexuri, după criterii tematice, materiale ce conţin textele emisiunilor muzicale radio/articole de specialitate/materiale de specialitate provenite din diverse surse (inclusiv internet); 
 • cercetează şi revizuieşte fonduri documentare muzicale mai vechi, apreciind valabilitatea lor; 

Cerințe pentru exercitarea ocupației:

 • cunoştinţe temeinice de teoria muzicii (scris-citit muzical), istoria muzicii, estetică şi stilistică muzicală. 
 • capacitate de sistematizare;
 • cunoștințe privind tendințele pieței muzicale (articole, baze de date internaționale, cărți, înregistrări);
 • cunoștințe de operare pe calculator.

Cum mă pot pregăti pentru a practica această ocupație?

Detalii suplimentare:

Pentru o bună funcționare și desfășurare a evenimentelor operative din cadrul posturilor de radio muzical, secretariatelor muzicale sau editurilor de muzică se face simțită necesitatea unei persoane care gestionează documentele informative, materialele muzicale, ține evidența informațiilor partiturilor, bibliografiilor, selectează din presă informaţiile necesare alcătuirii diferitelor materiale publicistice în domeniul muzical. Pentru a sesiza valoarea documentelor, a le înregistra și analiza corect, este necesar ca documentaristul muzică să fi absolvit în prealabil studii superioare în domeniul muzică. Tot în sarcina sa apare și utilitatea de a împrospăta fondul de informație și de a semnala noile apariții de gen, fiind necesară o permanentă vehiculare a literaturii muzicale din țară sau din străinătate.

Valoarea și corectitudinea informațiilor țin de pregătirea angajatului, responsabil pentru veridicitatea, exactitatea și relevanța fondului analizat. Ca un exemplu, dacă alegem doar câteva apariții din vasta gamă de audio-book-uri oferite de Editura Casa Radio melomanilor, descoperim titluri precum: Breviar enescian de Pascal Bentoiu (culegere de comentarii asociate unor emisiuni), Enescu necunoscut. Pagini componistice redescoperite – interviuri realizate de Irina Boga cu violonistul de origine română Sherban Lupu și ilustrate cu 19 înregistrări muzicale, George Enescu, un exil supravegheat? de Ladislau Csendes (audio-book care include înregistrări muzicale din Fonoteca Radio), Sus la masa raiului Culegere de colinde din Fonoteca de Aur alcătuită de Ion Moanță. Toate aceste produse presupun o cercetare amănunțită și un fond de informație de proporții pe care numai un documentarist muzical (licențiat în domeniul muzică) cu pregătire muzicală specifică o poate oferi, selectând și vehiculând informațiile corect și cu acuratețe.

Testimonial