Atribuții și responsabilități:

 • compune fragmente muzicale scurte, dar extrem de atractive, care se rețin ușor și stăruie în memoria ascultătorului, în așa fel încât asocierea muzicii cu produsul să impresioneze pozitiv, să intereseze, iar în acest fel să crească vânzarea și popularitatea acestuia; 
 • lucrează în relație directă cu clientul, ținând cont de dorințele acestuia;
 • colaborează cu interpreți, textieri;
 • adaptează muzica în funcție de cerințe, apelând la diverse genuri și stiluri muzicale; 
 • respectă anumiți parametri clar definiți pentru fiecare fragment muzical publicitar;
 • selectează cele mai adecvate instrumente; 
 • lucrează în interdependență cu alte elemente ale spotului publicitar (imagini, produse etc.);
 • colaborează, după caz, cu agenții publicitare, case de producție muzicală.

Cerințe pentru exercitarea ocupației:

 • auz muzical şi memorie muzicală;
 • cunoștințe de scris-citit muzical, de stil muzical, armonie, instrumentație; 
 • cunoașterea efectelor diferitelor tipuri de muzică la nivel psihologic, pentru a adapta cât mai bine caracteristicile muzicii, în funcție de publicul-țintă;
 • cultură muzicală cât mai diversificată, mai ales în perimetrul muzicii publicitare. 

Cum mă pot pregăti pentru a practica această ocupație?

În cadrul Universității Naționale de Muzică din București, cunoștințele și abilitățile necesare practicării acestei ocupații pot fi dobândite în cadrul mai multor specializări de nivel licență/master (Compoziție clasică, Compoziție jazz, Compoziție muzică ușoară, Stil și limbaj compozițional, Jazz și culturi muzicale pop etc.), prin discipline precum: Compoziție (clasică/jazz/muzică ușoară), Armonie, Polifonie, Arta construcției melodice, Teorie-solfegiu-dictat, Educarea auzului muzical, Teoria instrumentelor și orchestrație, Medii electronice în creație, Muzică asistată de calculator, Muzică și multimedia, Creație muzicală și multimedia etc.

Detalii suplimentare:

Compozitorul de muzică publicitară este muzicianul care compune fragmente muzicale de mici dimensiuni, destinate să însoțească sonor un clip/spot publicitar sau să constituie un semnal/generic ușor recognoscibil pentru o emisiune radio/TV sau un anumit tip de produs/serviciu. Această ocupație a apărut odată cu dezvoltarea industriei publicitare, pe parcursul secolului XX. Compozitorul de muzică publicitară este parte a unei relații complexe care cuprinde clientul, casa de producție muzicală, agenția publicitară, compozitorul, textierul, interpretul. Specifică acestei ocupații este compunerea mai multor versiuni de muzică pentru același clip publicitar, din care agenția publicitară și clientul aleg. 

Testimoniale